Copyright / Algemene voorwaarden

Alles wat u op de site leest of ziet is auteursrechtelijk beschermd of is anderszins beschermd door en eigendom van Medice. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, mag niets wat u op de site leest of ziet worden gekopieerd of gebruikt behalve waar dat in deze gebruiksvoorwaarden of met schriftelijke kennisgeving van Medice vooraf wordt toegestaan.
Wij geven u toestemming om afzonderlijk pagina’s van de site te printen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik bij het vergaren van kennis over de diensten of producten die Medice aanbiedt, of voor uw niet-commerciële gebruik in verband met gezondheidszorg of educatie. Als u een zorgprofessional of -verlener bent, mag u afzonderlijke pagina’s van de site printen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, en de informatie en materialen met anderen uitwisselen. Er wordt geen andere toestemming aan u verleend om deze materialen te licentiëren, verkopen, opslaan, wijzigen, aanpassen of er derivaten van te ontwikkelen. Deze verlening van toestemming is geen overdracht van recht, en met deze toestemming mag u niet:

• het materiaal gebruiken voor enig commercieel doel, of voor publieke vertoning;
• vermeldingen van auteursrecht, handelsmerken of andere vermelding van eigendom van het materiaal verwijderen;
• het materiaal op een andere server “mirroren”.

Wij geven geen garantie en staan er niet voor in dat uw gebruik van op de site getoonde materialen geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Tenzij anders aangegeven zijn alle logo’s, namen, ontwerpen en merken op de site handelsmerken die eigendom zijn of in licentie worden gebruikt door Medice. Gebruik of misbruik van deze merken of andere gegevens is ten strengste verboden. Niets in deze overeenkomst zal worden opgevat als zijnde een overdracht door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of recht krachtens een patent of handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van Medice of een derde partij. Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven omschreven zal niets in deze overeenkomst worden opgevat als zijnde een verlening van een licentie of recht onder een auteursrecht van Medice.
Medice Nederland. Alle rechten voorbehouden.