MedicePro

Het Medice-platform voor professionals biedt een naast een actueel aanbod van nascholingen, informatie over recente studies, ook de mogelijkheid om diverse materialen te bestellen of te downloaden.

Registreer
vandaag nog
voor MedicePro

Huisarts, Psychiater, Kinderarts,
Apotheker of Verpleegkundig spec.?

De informatie die op deze website wordt aangeboden is uitsluitend bedoeld voor zorgverleners. Bent u geen zorgverlener, maar patiënt of consument, kijk dan voor de meer informatie op www.medice.nl

Download en/of bestel materialen na inloggen

Medice wil graag een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van actuele vakinformatie en begrijpelijke
informatie over ADHD en de behandelopties voor uw patiënten met ADHD, zowel kinderen als volwassenen.

Patiëntenfolder Product

Patiëntenfolder Tentin®

Informatie voor de patiënt over Tentin® Snap-tab en over het juiste gebruik

Patiëntenfolder Medikinet® CR

Informatie voor volwassenen en kinderen over Medikinet® CR

Patiëntenfolder Kinecteen®

Informatie voor de patiënt over Kinecteen en het juiste gebruik

Patiëntenmaterialen ADHD

The Box met brochures over ADHD & …

Een complete box met informatieve brochures over brede maatschappelijke thema’s

ADHDgids.nl

Bezoek de website www.adhdgids.nl. Dit informatieportaal biedt informatie en bruikbare tips voor ouders en kinderen.

Materialen voor de praktijk

Medikinet®CR optimaal doseren

Bestel of download de brochure Medikinet®CR optimaal doseren

Demonstratieblok

In dit demonstratieblok worden de Medikinet®CR multipellet capsules, de Medikinet® IR tabletten met breukgleuf en de Tentin® Snap-Tab tabletten op werkelijke grootte getoond

HEVO terugbetalingsregeling

Download hier het declaratieformulier voor de patiënt voor Tentin

Literatuur ADHD

Prada study samenvatting

Download hier de samenvatting van de Prada study over Prevalence of ADHD in Accident Victims (2020)

Gids voor vrouwen met ADHD

Bestel hier Gids voor vrouwen met ADHD. De levendige voorbeelden en praktische adviezen van vrouwen met ADHD helpen om de chaos te overwinnen, meer te focussen.

Boek Praktische Farmacotherapie bij ADHD

Bestel hier de nieuwe uitgave van Praktische Farmacotherapie bij ADHD door Glenn Dumont (2020)